He Hong Bei - Dumped Garbage - Red Bra

He Hong Bei - Dumped Garbage - Red Bra

$ 14,000.00

Oil on Canvas
20 x 16 in